• Nederlands
  • English
  • français
  • Deutsch

Kwaliteitsbeleid

Espero streeft er als producent en leverancier van mobiele wandsystemen naar voor de bouwindustrie wereldwijd de best mogelijk oplossingen te bieden, waar het gaat om ruimte indeling. Daarbij stelt Espero zich ten doel om maximaal rekening te houden met de toenemende schaarste van materialen, fossiele energie en schoon water, zodat onze planeet leefbaar blijft voor toekomstige generaties.

Vanuit deze missie heeft Espero de volgende visie:

  • Espero wil zich met haar producten onderscheiden door de best mogelijke oplossing te bieden bij de vraag van de markt (functie, prijs, kwaliteit).
  • Espero wil haar klanten een best mogelijke service bieden in flexibiliteit in productvarianten, decors, levermogelijkheid en aanpassing op klantwens.
  • Espero streeft naar volledig heldere informatie naar haar klanten, zodat verwachtingen ook waar gemaakt worden.
  • Ten aanzien van duurzaamheid wil Espero haar producten meetbaar laten voldoen aan hoge eisen t.a.v. verantwoord gebruik van materialen, energie en schoon water, d.m.v. C2C-certificatie. Daarnaast wil Espero haar processen qua materiaal en energieverbruik continu verduurzamen.
  • Espero wil zich meer en meer ontwikkelen tot een professionele organisatie, om daarmee grip te houden op kwaliteit in volle breedte in overeenstemming met de ISO-normen 9001 en 14001.

Om kwaliteit onder controle te krijgen en te houden, zijn alle processen en werkinstructies beschreven (Espero Kwaliteitshandboek) en worden ze periodiek getoetst en beoordeeld op verbetermogelijkheid. Ook wordt gemeten of processen en werkwijze leiden tot het bedoelde resultaat, zoals tevredenheid van klanten, verminderen van klachten, behalen van doelstellingen.